Θέματα Γενικών Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου 2012

21/5/2012 Έκθεση Εκφωνήσεις Απαντήσεις
23/5/2012 Ιστορία γενικής παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
23/5/2012 Μαθηματικά γενικής παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
23/5/2012 Φυσική γενικής παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
23/5/2012 Βιολογία γενικής παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
25/5/2012 Ν.Λογοτεχνία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
25/5/2012 Φυσική κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
28/5/2012 Αρχαία κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
28/5/2012 Μαθηματικά κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
30/5/2012 Ιστορία κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
30/5/2012 Βιολογία κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
30/5/2012 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
30/5/2012 Χημεία – Βιοχημεία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
01/6/2012 Λατινικά Εκφωνήσεις Απαντήσεις
01/6/2012 Χημεία κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
01/6/2012 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Εκφωνήσεις Απαντήσεις
01/6/2012 Ηλεκτρολογία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
05/6/2012 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εκφωνήσεις Απαντήσεις

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
22/5/2012 Έκθεση Εκφωνήσεις Απαντήσεις
24/5/2012 Μαθηματικά Ι Εκφωνήσεις Απαντήσεις