Επικοινωνία με τους γονείς

Το Φροντιστήριό μας θεωρεί την αποτελεσματική και αμφίδρομη επικοινωνία με γονείς / κηδεμόνες θέμα κεντρικής σημασίας. Η πεποίθηση αυτή εκπορεύεται απ’ το γεγονός πως το φροντιστηριακό περιβάλλον και η οικογένεια αποτελούν δύο απ’ τα σημαντικότερα πλαίσια της ζωής του μαθητή. Η οποιαδήποτε συμπεριφορά, επομένως, των μαθητών αφορά και τα δύο περιβάλλοντα άμεσα. Επιτακτική, λοιπόν, προβάλλει η αναγκαιότητα στενής συνεργασίας γονέων και καθηγητών, με κοινό σκοπό το πολύπλευρο όφελος του μαθητή.

Πρακτικότερα:

  • Μαθητές και γονείς λαμβάνουν αναφορά επίδοσης σε οργανωμένες συναντήσεις γονέων και καθηγητών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Στην αρχή κάθε έτους ενημερώνονται για ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους μαθητές.
  • Ενθαρρύνονται απ’ τους υπεύθυνους σπουδών με στόχο την ύπαρξη τακτής επικοινωνίας με τους καθηγητές.
Οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την πρόοδο και τη σχολική ζωή των μαθητών μας αφορά άμεσα. Άλλωστε, ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών, η έμφαση και ο έπαινος της καλής συμπεριφοράς μπορούν, αναντίρρητα, να διασφαλίσουν την ομαλή πορεία των μαθητών στις απαιτήσεις του διαβάσματος, αλλά και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.