Πολιτική ποιότητας

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΡΟΣΗΜΟ»

Το Σύστημα Ποιότητας του Φροντιστηρίου «ΟΡΟΣΗΜΟ» στοχεύει στην παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με την καλύτερη δυνατή οριοθέτηση των προδιαγραφών που θα δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.