Κανονισμός λειτουργίας

Με σκοπό την ομαλή λειτουργία του φροντιστηρίου και την επίτευξη των στόχων μας, το Φροντιστήριο Ορόσημο έχει καταρτίσει τους εξής κανόνες:

 1. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας στην ώρα τους. Σε περίπτωση απουσίας τους η γραμματεία ενημερώνει άμεσα τους γονείς τους.
 2.  

 3. Ο σεβασμός και η κοσμιότητα τόσο απέναντι στους εκπαιδευτικούς – γραμματεία όσο και προς τους συμμαθητές είναι υποχρέωση του κάθε μαθητή.
 4.  

 5. Οι μαθητές φροντίζουν να διατηρούν το χώρο του φροντιστηρίου καθαρό.
 6.  

 7. Το κάπνισμα απαγορεύεται στο χώρο του φροντιστηρίου σε όλους.
 8.  

 9. Η συμμετοχή των μαθητών στα γραπτά διαγωνίσματα είναι προνόμιο που προσφέρει το φροντιστήριό μας και γι’ αυτό πρέπει κατάλληλα προετοιμασμένοι να μετέχουν σ’ όλα.
 10.  

 11. Τα δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται στις 10 πρώτες μέρες κάθε μήνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης η γραμματεία επικοινωνεί με τους γονείς – κηδεμόνες. Η συνέχιση ή διακοπή των μαθημάτων ρυθμίζεται ύστερα από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς.
 12.  

 13. Η επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των μαθητών πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα σε συγκεκριμένη μέρα, η οποία με την έναρξη των μαθημάτων γνωστοποιείται σ’ όλους.

 
Με εκτίμηση

H διεύθυνση του Φροντιστηρίου «Ορόσημο»