Θέματα Γενικών Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου 2016

Ημερομηνία Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος
(Ομάδα Προσανατολισμού)
Δευτέρα, 16/5/2016 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη 18/5/2016 Αρχαία Ελληνικά Ανθρωπιστικών Σπουδών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά Θετικών Σπουδών +
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή, 20/5/2016 Ιστορία Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Δευτέρα, 23/5/2016 Ιστορία Ανθρωπιστικών Σπουδών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική Θετικών Σπουδών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη, 25/5/2016 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Παρασκευή, 27/5/2016 Βιολογία Θετικών Σπουδών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Εκφωνήσεις Απαντήσεις
30/5/2016 Λατινικά Ανθρωπιστικών Σπουδών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία Θετικών Σπουδών Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Τετάρτη, 1/6/2016 Βιολογία Γενικής Παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις