Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. 2014 για την Γ’ Ενιαίου Λυκείου

Αρχαία κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Λατινικά Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Λογοτεχνία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Έκθεση Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ιστορία γενικής παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Χημεία κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία κατεύθυνσης Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Μαθηματικά γενικής παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Φυσική γενικής παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιολογία γενικής παιδείας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Ηλεκτρολογία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
Βιοχημεία Εκφωνήσεις Απαντήσεις