Επικοινωνία με τους μαθητές

Το φροντιστήριο μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ομαλής ένταξης και της συνεχούς καθοδήγησης του μαθητή. Ένα αποτελεσματικό σύστημα καθοδηγητικής φροντίδας, που καλύπτει τις ανάγκες του κάθε μαθητή, λειτουργεί στο φροντιστήριό μας, καθώς θεωρούμε πως οι μαθητές έχουν εν δυνάμει καλύτερες επιδόσεις, εάν το φροντιστηριακό περιβάλλον τους παρέχει ασφάλεια.

Ειδικότερα, πέραν των Υπευθύνων Σπουδών, η καθοδηγητική φροντίδα ασκείται από κάθε καθηγητή, όταν θεωρείται απαραίτητη. Στόχοι μας είναι η παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε μαθητής είναι και θεωρείται μοναδικός, εκτιμάται και στηρίζεται, ώστε να καλλιεργήσει όλες τις δυνατότητές του. Η ουσιαστική και πολύπλευρη προσέγγιση των μαθητών μας έχει ως στόχο την επίτευξη της μέγιστης επίδοσης και περιέχει:

 

  • Διαχείριση άγχους με ψυχολογική στήριξη, διάλογο και αντιμετώπιση των εκάστοτε δυσκολιών.
  • Συμβουλές αυτοαξιολόγησης.
  • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Καταγραφή στόχων και έλεγχος της πορείας επίτευξής τους.
  • Κατάρτιση προγράμματος μελέτης και συμβουλές ορθής διαχείρισης του χρόνου.