Βάσεις σχολών

ΒΑΣΕΙΣ 2016 – ΓΕΛ 90% ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

ΒΑΣΕΙΣ 1ο ΠΕΔΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ 2ο ΠΕΔΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ 3ο ΠΕΔΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ 4ο ΠΕΔΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ 5ο ΠΕΔΙΟ

 

Βάσεις 2015 – ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – 90%

 

Βάσεις 2014 (ανά σχολή αλφαβητικά) – ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – 90%

 

Βάσεις 2013 (ανά σχολή αλφαβητικά) – ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – 90%

Βάσεις 2013 (ανά φθίνουσα βαθμολογία) – ΓΕΛ & ΕΠΑΛ – 90%

 

Βάσεις σχολών Α.Ε.Ι. –  Ημερήσια Ενιαία Λύκεια 2011 – 90%

Βάσεις σχολών Α.Τ.Ε.Ι. –  Ημερήσια Ενιαία Λύκεια 2011 – 90%

Βάσεις σχολών Α.Ε.Ι. –  Ημερήσια Ενιαία Λύκεια 2011 – 10%

>Βάσεις σχολών Α.Τ.Ε.Ι. –  Ημερήσια Ενιαία Λύκεια 2011 – 90%

Βάσεις σχολών Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων 2011 – Ανά επιστημονικό πεδίο

 

Βάσεις σχολών Α.Τ.Ε.Ι. –  Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια 2011

 

Συγκεντρωτικές βάσεις σχολών στα Α.Ε.Ι. ετών 2000 έως 2010

Συγκεντρωτικές βάσεις σχολών στα Α.Τ.Ε.Ι. ετών 2000 έως 2010

Συγκεντρωτικές βάσεις σχολών στις Στρατιωτικές Σχολές ετών 2000 έως 2010