Στατιστικά εξετάσεων 2011

Στατιστικά κλιμάκωσης βαθμολογίας γραπτής εξέτασης μαθητών Γ’ Λυκείου έτους 2011 σε σύγκριση με το 2010 κατά μάθημα.
 

Γενικής Παιδείας


 

Θεωρητικής Κατεύθυνσης


 

Θετικής Κατεύθυνσης


 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (1ος & 2ος Κύκλος)


 

Συνολικά Στατιστικά