ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ……

Έναρξη μαθημάτων για τη Β΄& Γ΄Λυκείου 17 Αυγούστου

&   Α΄Λυκείου-Γυμνάσιο-ΕΠΑΛ 12 Σεπτεμβρίου