Ορόσημο

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΕΛ 2017

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΟ 2017 Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017

Στο σχέδιο νόμου ”Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις”, που έχει κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση, περιλαμβάνεται ρύθμιση με την οποία οι επιτυχόντες στις Αστυνομικές Σχολές μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 θα καταταγούν στις Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μαζί με τους περσινούς επιτυχόντες
Τι αναφέρει το άρθρο 33 του σχεδίου νόμου με τίτλο ”Εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές της ΕΛ.ΑΣ
Στην παράγραφο 23 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) προστίθεται περίπτωση δ), ως εξής:
«δ) Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016, καθώς και οι επιτυχόντες των ως άνω εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2016-2017, θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.»

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 10% ΓΙΑ ΤΟ 2017


– Οι απόφοιτοι διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 
 Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Επομένως, έχοντας υπόψη τα παραπάνω, για το έτος 2017 δικαιούχοι συμμετοχής με την κατηγορία 10% για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016.
Το ΥΠΠΕΘ δεν έχει αναφέρει κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς βέβαια να αποκλείεται μελλοντική ρύθμιση που να επιτρέπει συμμετοχή στη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2015 και 2016.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους – εισαχθέντες με την κατηγορία των παθήσεων της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358 Β΄) ΚΥΑ (ποσοστό 5%), ότι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής από τη Παρασκευή 11 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016.

ΕΩΣ ΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ

Έως την 20η Νοεμβρίου δύο φοιτητές που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετεγγραφή υποβάλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής των δύο φοιτητών στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία μετεγγραφής ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α., η οποία εκδίδεται έως την 5η Δεκεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) για την αναγνώριση μαθημάτων.
Σημαντική διευκρίνηση
 Οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Η αμοιβαία μεταφορά θέσης δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΕΔΩ