Ορόσημο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 2016

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2016 ξεκινούν από την Τετάρτη 15-6-2016 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 8-7-2016. Πιο συγκεκριμένα:

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 15 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό

– θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

– Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθμών των ΕΠΑΛ και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί , όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 8-7-2016. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τον υποψήφιο δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Ο υποψήφιος καλό είναι να εκτυπώσει ή/και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να δει τις τελικές προτιμήσεις του.

– Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
– Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 17-06- 2016.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

– Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 29-07-2016 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Χωρών που διαμένουν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το  πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Πατήστε παρακάτω για να ανοίξετε τους  πίνακες με το αναλυτικό πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και των ειδικών μαθημάτων και την προθεσμία για τα ΤΕΦΑΑ (αγωνίσματα).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Οι υποψηφίοι-ες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον επιτύχουν τα όρια επίδοσης, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ                                        ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ,                  ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχ. ΣΣΑΣ, ΣΑΝ,
                                                                                 ΣΜΥ/Όπλα, ΕΛΑΣ                               ΣΜΥ/  Σώματα ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ
1 Δρόμος 100 μ.                                                                    16″                                                                      17″
2 Δρόμος 1000 μ.                                                               4′ και 20″                                                         4′ και 30″
3 Άλμα σε ύψος με φόρα                                                  1,05 μ.                                                                1,00 μ.
4 Άλμα σε μήκος με φόρα                                                3,60 μ.                                                                3,60 μ.
5 Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)                                           4,50 μ                                                                 4,40 μ.
(Μέσος όρος ρίψης με το δεξί
και το αριστερό χέρι).
6 Κολύμπι 50μ.                                                                      2 ‘                                                                      2’
για ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ

– Οι υποψήφιοι-ες έχουν δικαίωμα για τους δρόμους και την κολύμβηση, μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.
– Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.
– Υποψήφιος που θα αποτυγχάνει να επιτύχει κατώτερο όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αθλήματα με τα αντίστοιχα κατώτερα όρια επίδοσης είναι πολύ πιθανό να ισχύσουν και για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης των υποψηφίων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα με τα αντίστοιχα κατώτερα όρια:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16” (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4′ και 20” (μια προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

Επαναληπτικές εξετάσεις στα Επαγγελματικά Λύκεια- Τι θα ισχύσει φέτος Continue reading